7 marca 2017 roku

Decyzją członków założycieli zostaje powołane do życia stowarzyszenie strzeleckie, klub sportowy "STRZELEC".

Naszym celem jest działalność sportowa prowadzona w formie klubu sportowego, mająca na celu propagowanie i organizowanie wszelkich form aktywności fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem strzelectwa sportowego i rekreacyjnego wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach..

 

poligon i Strzelnica

Na cele statutowe klub dysponuje największym w mieście terenem poligonowym, pozostałym po 18 Karkonoskim Pułku Przeciwlotniczym, Jednostki Wojskowej JW2773, wraz ze strzelnicami o długości 200m. i 75m Mapka dojazdu dostępna tutaj.